I.v.m. de nieuwe Corona maatregelen van de overheid

Zijn wij helaas tot woensdag 3 Maart 2021 GESLOTEN


Vanaf 3 Maart kunt u weer een afspraak maken !

Dit gaat het snelste via de digitale agenda (zie knop boven aan deze pagina)


Er is een uitzondering voor medische voetzorg:

                                                   


 Medisch noodzakelijke voetzorg geldt alleen bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de Medisch Pedicure.

 ​

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

                                           Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken                                         Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.

        Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.

Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).

Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.

Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.

Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.


Online Afspraak maken klik op

Afspraak Maken(12) link

bovenaan elke pagina.


 

*) Kom op de afgesproken tijd niet eerder, dus 10.00 afspraak is 10.00 aanwezig,

    dit om contact met andere cliënten te voorkomen

 

*) U mag geen last hebben van corona-ziekteverschijnselen,

    zoals koorts, luchtwegklachten, keelpijn, pijn in het hoofd en kortademigheid.

In de praktijk bent u goed afgeschermd (zie foto onder)